Działania

Prowadzimy projekty integracyjne, rozwojowe, edukacyjne.
Łącząc nasze kompetencje, talenty, pasje i doświadczenie, angażujemy się w sprawy ludzi w różnych formach:

➽ współpracujemy z Radą Osiedla Tarnogaj oraz z organizacją Przyjazny Tarnogaj
➽ wraz z mieszkańcami stworzyliśmy biliotekę (tu więcej o bibliotece)
➽ prowadzimy Klub Seniora, Klub Wolontariusza, Międzykulturowy Klub Rodzica
➽ zawiązaliśmy koalicję ds. dialogu w Centrum Aktywności Tarnogaju w ramach, której m.in powstał projekt Brave Kids dla Wrocławia
➽ organizujemy przestrzeń dla spotkań sąsiedzkich i rodzinnych, różnych warsztatów rzemiosła, kulinarnych, sportowych, rozwoju osobistego, pierwszej pomocy; pikniki plenerowe, dla dzieci warsztaty artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, różne zajęcia kreatywne, a także wyjazdowe wycieczki dla tarnogajskich dzieci i seniorów.
➽ współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Brata Alberta na Tarnogaju oraz organizacjami społecznymi, m.in.: Fundacja Edukacyjna im. S. Wandy Garczyńskiej, Stowarzyszenie Druga Runda, Centrum Historii Zajezdnia, fundacja Go’n’act, fundacja Peryferia Ośrodek Solidarności Międzykulturowej, fundacja Przystanek Rodzina.
Komentarze

Copyright © CAT