Misja i celeTworzymy Centrum Aktywności Tarnogaju CAT od czerwca 2018r.
Organizujemy warsztaty, spotkania, pikniki, festyny, kreatywne wspólne działania, zajęcia cyrkowe oraz teatralno-muzyczne zajęcia dla dzieci.


CELE

Chcemy budować w ludziach w różnych grupach wiekowych, pełniących rożne role społeczne i będących w różnych życiowych sytuacjach, przekonania o ich społecznej przydatności poprzez wyeksponowanie ich zdolności i doświadczenia.
Chcemy budować przeświadczenie o ich własnej sile, wzmacniać kompetencje i wpierać chęci do zmian.
Chcemy wspierać rozwój osobisty, promować edukację, wolontariat i usamodzielnianie się. MISJA

Tworzymy miejsce otwarte na każdego, kto chce coś robić z innymi ludźmi!
Będzie można u nas poznać sąsiadów, nawiązać nowe przyjaźnie i nauczyć się wielu nowych rzeczy - wziąć udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez innych mieszkańców lub zorganizować coś własnego np. spotkanie, warsztaty czy wystawę. Będziemy animować i wspierać mieszkańców w ich działaniach, a także bezpłatnie udostępniać przestrzeń na potrzeby grup nieformalnych i organizacji pozarządowych działających na terenie osiedla Tarnogaj.

Chcemy, aby było to miejsce dla lokalnej społeczności - mieszkańców, aktywistów, organizacji, którzy będą współtworzyć pracownię warsztatową, konferencyjna i otwartą kuchnię.


Miejsce to będzie wspierać rozwój społeczności lokalnej, aby była zintegrowana, silna, aktywna i świadomie decydowała o sprawach dla niej ważnych. Centrum będzie otwarte dla każdego, kto ma taką chęć i potrzebę. Miejsce otwarte dla wszystkich, które nie będzie dedykowane żadnej grupie wiekowej ani społecznej. Spotykają się u nas zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzi dorośli, nastolatkowie oraz seniorzy, rodzice z małymi dziećmi, ludzie o bardzo różnym wykształceniu i statusie materialnym oraz o różnych potrzebach i z różnymi zasobami.
Przez pięć dni w tygodniu będą prowadzone zajęcia bezpłatne takie jak warsztaty i animacje oraz zajęcia płatne dla dorosłych. Słuchając głosu mieszkańców dostosujemy zajęcia do potrzeb, zainteresowań i zaangażowania mieszkańców.
Będziemy także organizować wydarzenia kulturalne (np. w formie festynów/pikników), które dadzą kolejną możliwość do integrowania się mieszkańców. Nasze działania chcemy kierować w stronę moderowania potencjału społeczności lokalnej tak, by ta społeczność "oddała" swój potencjał, by ujawnili się aktywiści, liderzy lokalni, działacze, wolontariusze itp.Komentarze

Copyright © CAT