Biblioteka CATBiblioteka Centrum Aktywności Tarnogaju CAT jest w całości pomysłem oddolnym mieszkańców. Pani Aleksandra wraz z Panem Rafałem dostarczyli nam pierwszy oficjalny bibliotekowy regał, od którego wszystko się zaczęło. W jej tworzeniu pomogły Pani Zofia oraz Pani Janina aktywne członkinie nowego Klubu Seniora na Tarnogaju, które wraz z wolontariuszami dzielnie pracowały w uzupełnianiu regałów naszej biblioteki.

Dnia 15.03.2019 roku Biblioteka Centrum Aktywności Tarnogaju miała swoje oficjalne otwarcie. Swoją obecnością zaszczycił nas dr Jacek Pluta, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz członkowie Rady Osiedla Tarnogaju.
Otwarciu towarzyszył wspaniały występ Tarnogajskiej Orkiestry Dziecięcej oraz wypożyczone zostały pierwsze książki!

Wszystkie książki, które wypożyczyć możemy w naszej Bibliotece są darami mieszkańców Tarnogaju oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Więcej informacji na temat powstawania naszej Biblioteki można znaleźć na relacji Fakty o poranku od 7 minuty w linku: https://wroclaw.tvp.pl/41636423/07032019 oraz w artykule: https://wroclaw.tvp.pl 

Międzykulturowy Klub RodzicaChcemy, aby Klub Rodzica, który działa u nas od początku, był miejscem spotkań różnych kultur i narodowości. Żeby był przestrzenią dla spotkań rodzinnych, rozmów, dyskusji, wspierania się i konsultowania w ważnych dla Was sprawach.Chcemy, aby Klub Rodzica, był przestrzenią wolną od oceniania się nawzajem, gdzie Twoje zdanie i opinia są ważne i wartościowe. Chcemy, żeby współcześni rodzice okazywali sobie nawzajem wsparcie i zrozumienie dla cudownej pracy jaką jest opieka nad dziećmi.
   Chcemy, aby na Klubie Rodzica, odbywały się spotkania z ekspertami, zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe, sensoryczne, kulinarne, wymiana doświadczeń (i rzeczy).
Pomysły powstają na bieżąco, Klub działa po sąsiedzku i jest tworzony wspólnie.
Przede wszystkim integrujemy się. Zależy nam też na edukacji i rozwoju, dlatego dajemy możliwość pokazania swoich pasji, pracy, życia. Dyskutujemy, proponujemy własne tematy, prowadzimy zajęcia, ćwiczymy, szyjemy, gotujemy albo rozmawiamy, pijemy kawę, odpoczywamy...
Spotkania w piątki od godz. 11:00, zawsze wstęp wolny.
Nie obowiązują zapisy.
Zapraszamy dzieci w każdym wieku.

Regulamin Klubu na naszym FB

Klub Seniora

W Centrum Aktywności Tarnogaju CAT działa Klub Seniora. Spotkamy się w każda środę w kawiarni obok, w Habza Cafe na kawie, herbatce i ciastku. Ćwiczymy pamięć, dyskutujemy na interesujące nas tematy, gramy w gry. Oprócz naszych spotkań seniorki raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach gimnastycznych oraz spacerach z kijkami - nordic walking.
Zapraszamy seniorów z Tarnogaju i okolic!
Projekty, działania, zadania

Prowadzimy projekty integracyjne, rozwojowe, edukacyjne.
Łącząc nasze kompetencje, talenty, pasje i doświadczenie, angażujemy się w sprawy ludzi w różnych formach:

➽ współpracujemy z Radą Osiedla Tarnogaj oraz z organizacją Przyjazny Tarnogaj
➽ wraz z mieszkańcami stworzyliśmy biliotekę (tu więcej o bibliotece)
➽ prowadzimy Klub Seniora, Klub Wolontariusza, Międzykulturowy Klub Rodzica
➽ zawiązaliśmy koalicję ds. dialogu w Centrum Aktywności Tarnogaju w ramach, której m.in powstał projekt Brave Kids dla Wrocławia
➽ organizujemy przestrzeń dla spotkań sąsiedzkich i rodzinnych, różnych warsztatów rzemiosła, kulinarnych, sportowych, rozwoju osobistego, pierwszej pomocy; pikniki plenerowe, dla dzieci warsztaty artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, różne zajęcia kreatywne, a także wyjazdowe wycieczki dla tarnogajskich dzieci i seniorów.
➽ współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Brata Alberta na Tarnogaju oraz organizacjami społecznymi, m.in.: Fundacja Edukacyjna im. S. Wandy Garczyńskiej, fundacja Myślę, Czuję, Jestem; Stowarzyszenie Druga Runda, Centrum Historii Zajezdnia, fundacja Go’n’act, fundacja Peryferia Ośrodek Solidarności Międzykulturowej, fundacja Przystanek Rodzina.
Misja, wizja i wartości

Tworzymy Centrum Aktywności Tarnogaju CAT od czerwca 2018r.
Organizujemy warsztaty, spotkania, pikniki, festyny, kreatywne wspólne działania, zajęcia cyrkowe oraz
teatralno-muzyczne zajęcia dla dzieci.

CELE

Budujemy w ludziach w różnych grupach wiekowych, pełniących rożne role społeczne i będących
w różnych życiowych sytuacjach, przekonania o ich społecznej przydatności poprzez wyeksponowanie ich zdolności i doświadczenia.
Budujemy przeświadczenie o ich własnej sile, wzmacniamy kompetencje i wpieramy chęci do zmian.
Wspieramy rozwój osobisty, promujemy edukację, wolontariat i usamodzielnianie się.

 MISJA

Tworzymy miejsce otwarte na każdego, kto chce coś robić z innymi ludźmi!

Można u nas poznać sąsiadów, nawiązać nowe przyjaźnie i nauczyć się wielu nowych rzeczy - wziąć udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez innych mieszkańców lub zorganizować coś własnego np. spotkanie, warsztaty czy wystawę. Animujemy i wspieramy mieszkańców w ich działaniach, a także bezpłatnie udostępniamy przestrzeń na potrzeby grup nieformalnych i organizacji pozarządowych działających na terenie osiedla Tarnogaj.
Chcemy, aby było to miejsce dla lokalnej społeczności - mieszkańców, aktywistów, organizacji, którzy będą współtworzyć pracownię warsztatową, konferencyjna i otwartą kuchnię.
Miejsce to wspiera rozwój społeczności lokalnej, aby była zintegrowana, silna, aktywna
 i świadomie decydowała o sprawach dla niej ważnych. Centrum jest otwarte dla każdego, kto ma taką chęć i potrzebę. Miejsce otwarte dla wszystkich, które nie jest dedykowane żadnej grupie wiekowej ani społecznej. Spotykają się u nas zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzi dorośli, nastolatkowie oraz seniorzy, rodzice z małymi dziećmi, ludzie o bardzo różnym wykształceniu
i statusie materialnym oraz o różnych potrzebach i z różnymi zasobami. Przez pięć dni w tygodniu są prowadzone zajęcia bezpłatne takie jak warsztaty i animacje oraz zajęcia płatne dla dorosłych. Słuchając głosu mieszkańców dostosowujemy na bieżąco zajęcia do potrzeb, zainteresowań i zaangażowania mieszkańców.

Organizować wydarzenia kulturalne (np. w formie festynów/pikników), które za każdym razem dają możliwość do integrowania się mieszkańców. Nasze działania kierujemy w stronę moderowania potencjału społeczności lokalnej tak, by ta społeczność "oddała" swój potencjał,
by ujawnili się aktywiści, liderzy lokalni, działacze, wolontariusze itp.

Zapraszamy do współpracy! KONTAKTKim jesteśmy czyli ludzie CATJesteśmy aktywistami społecznymi, związanymi ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury i wsparcia społecznego.
Jesteśmy też optymistami, dlatego wierzymy, że małymi krokami zmieniamy świat :)

Copyright © CAT